Személyek

Izbéki Sándor (1821-1910)

"Duda" Izbéki Sándor a település egyik vagyonos és tekintélyes polgára volt. Több alkalommal töltötte be a községi bíró és a református gyülekezet gondnoki tisztjét. 1869-ben az ő adományából épült a református templom orgonája. Ekkor kapta a "Dudás" ragadványnevet.

Páczai Mihály (1865-1944)

Páczai Mihály Hadadon született. Iskolát Hadadon, majd Zilahon végezte. A tanítóképzőben 1889-ben végzett. Két évig Hadadon működött, innen 1891-ben Sátoraljaújhelyre került. Egy év múlva pedig Öcsödön kezdett tanítani. A községi iparos tanonciskola igazgatói tisztségét is betöltötte. Tanítványai közé tartozott József Attila is. 1942-ig, 36 évig működött a pedagógus pályán. Tankönyvet is írt Földrajzi bevezetés, tekintettel Öcsöd nagyközség viszonyaira címmel.

Juhász István (1759-1846)

Juhász István 1759-ben született Radványban. Még gyermekként került Szentesre, ahol alapfokú tanulmányait végezte. Majd Debreceni Kollégiumban tanult. Felsőfokú tanulmányait svájci akadémiai úttal bővítette. Hazatérte után egy évvel Mezőtúrra került segédlelkésznek. 1792 és 1809 között Gyulán szolgált lelkészként. Onnan került Öcsödre. 1812-ben a Békés-Bánáti Református Egyházmegye főjegyzője lett, majd 1815-ben esperes.

Juhász Benjámin (1809-1880)

Juhász István (1759-1846) tudós református lelkipásztor és esperes fia 1809-ben született. Édesapját követve 1836-ban lett Öcsöd lelkésze. Az 1848-49-es szabadságharc idején tábori papként a nemzetőrök mellé állt.

Baghy Gyula (1872-1952)

Baghy Gyula 1872. május 26-án született Kaszaperen. Szülei Baghy Imre és Sváb Irma, akik a kengyelpusztai birrtokot szerezték. Az öt gyermekük közül Gyula folytatta a gazdálkodást és családjával Bagimajorban rendezkedett be.

Felesége Pfeiffer Antal földbirtokos lánya, Micike volt. Frigyükből három gyermek született: Márta (1908), András (1910) és Zsófia (1920).

Inhalt abgleichen