(melléthei) másk. Horliczky.
Gömörből származó régi család. Farkasnak fiai György és Ferencz 1628. évben nádori adományt nyernek Kerekudvarra és Melléthe 1/4 részére. (Egri kápt. Prot. pag. 421., 466., 468.) György mag nélkül maradt. Ferencznek Horváth Klárától való gyermekei Zsuzsanna gagyi Báthory Zsigmondné és Ferencz. Ez utóbbinak Czeczey Dorottyával való házasságából származtak István, a ki utódot nem hagyott hátra és Katalin, uszfalvi Úsz Istvánné. Ferencz, hogy nejét, Czeczey Dorottyát, a török rabságból kiválthassa, 1653. évben Jászberény várostól 600 tallért vett fel s 17 évre lekötötte zálogul kerekudvari birtokát.
(1778. év pp. 2118. Q.)
1844. évben János seborvos Pest- és Gömörmegyék bizonyitványai alapján kihirdettetik. Ennek atyja Miskolczon élt s midőn a Nádasdy ezredbe katonának beállott, Nichli Jozefától való 2 éves gyermekét Horliczky József bodnármester nevelésére bizta. Innen a ragadványnév.
(1844. év 778. sz. 1245. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.