Farkas (1792)

Barsmegyei család.
Az 1687. évben czímerlevelet nyert Pétertől a leszármazás ez:

http://vfek.vfmk.hu/00000108/082.htm


Péter jászberényi lakos és fiai Barsmegye bizonyitványa alapján 1792. évben kihirdettetnek.
(1792. év 114. jkl.)
A románfalvi előnevet viseli.
Helyes czímere bizonyára az, melyet Barsmegye monographiájában (534. l.) olvasunk, nem pedig az, melyet Nagy Iván és Siebmacher közölnek.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.