(uszfalvi)
Sárosmegye ősrégi ma is virágzó családja a Tekule nemzetségből.
Eredeti armalisa, melyet a hassághi Farkas, delnei Kakas, Komlósy, Mocsolay családokkal együtt Zsigmond királytól 1418-ban nyert, a jászói konvent levéltárában található.
1699-ben Gábor szenterzsébeti, a XVIII. század közepén a család több tagja leleszi és szentdomonkosi birtokos.
(1750. év 72., 73. sz. 1778. év pp. 2118. O. sz. Turul 1896. év 92. l.)

Forrás:


Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.