Helyismereti wiki oldalak

Babos József

gép- és motorszerelő * 1898. Budapest. A mátyásföldi Friedrich gépgyárban tanult ki, mint segéd Bpesten dolgozott; majd darálómalom és cséplőgép társtulajdonos volt. 1922/23-ban a Hoffherr-Schrantz gépgyárban dolgozott, 1924-től önálló bércséplő Szajolban, 1934 óta Kiss Pál malomtulajdonos társa. - A világháború alatt a 32. gy. e.-ben szolgált, majd pilóta volt az olasz fronton a háború végéig és mint őrvezető szerelt le. - Felesége: Hegedüs I. Borbála, gyermekei: László, Gizella.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Katona József (1889-?)

máv intéző * 1889. Kecskemét. A tisztképző tanfolyamot 1913-ban Bpesten végezte. 1910-ben került a Máv-hoz Máriaradnára, 1914-ben Szolnokra, 1925 óta a szolnoki Mftr vezetője. - Felesége: Csikváry Margit, fia: József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tresser György

mészáros m. * 1869. Hort. Régi Szolnok m. család sarja. Atyjánál tanult, 1900 óta önálló. - Felesége: Kremmer Gizella, gyermekei: József (mészáros), János (mészáros), Lajos (mészáros), Anna (Hegedüs Józsefné). György fiát, aki 13 éves korában önként bevonult és több kitüntetés tulajdonosa volt, 1919-ben román gránát ölte meg.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

1. világháborús emlékmű (Tiszaföldvár)

A Kossuth Lajos utca és az O. Nagy Benjámin utca kereszteződésében kialakított parkban találhatóak a két világháború hőseinek emlékére állított mementók. Az Őrszem című alkotás Kallós Ede munkája, melyet 1931. október 25-én avattak fel. Az 5 méter magas műkőből készült oszlopon álló bronz katonaalak egyik kezében puska, figyelő tekintetét pedig a távolba irányítja.

A talapzaton körben a Nagy Háború tiszaföldvári hősi halottainak nevét vésték. A főoldalon pedig Szathmáry István (1877-1944) költő sorai olvashatók: "Hirdesse ez emlék mindörökre élnek / kik honukért haltak, a dicső vitézek. /  S ott lesik a vártán, mikor üt az óra / nagy szabad hazáért új szent riadóra!"

Tiszaföldvár

Képeslap

Tiszaföldvár

Tiszaföldvár

Tiszaföldvár

Tiszaföldvár

Tiszaföldvár

Tiszaföldvár

(Károly Nóra felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár)

Forrás:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Képeslaptár

Szikszai Mihály: Az I. világháború "hősi emlékei" Jász-Nagykun-Szolnok megyében. In: Zounuk, 14. Szolnok, 1999. pp. 369-411.

Mayerfy

Mayer Ferencz budai serfőző, neje Viemer Teréz, gyermekeik József, Ferencz, Alajos, Károly, Szer. Ferencz, Teréz és Marianna 1796. évi júl. 1-én czímeres nemeslevelet s a Mayerfy nevet nyerik.
Az emlitett Károly 1826. évben kihirdetve.
(1826. év 920. sz. 940. jkl.)
Armalis-másolat található a pestmegyei levéltárban.
Czímer: K. K. LIX. 106.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Filagóri-halom (Tiszafüred-Kócsújfalu)

Tiszafüred-Kócsújfalutól északra található a Górés-tanya (Hortobágy) közelében. A rétegtani vizsgálatok tanúsága szerint hosszú ideig lakott hely volt. Az egykori lakódomb nevét a tetjére épített filagóriáról kaphatta. A kunhalom felszíne az emberi bolygatás következtében elgazosodott.

Forrás:
Tóth Albert: Az Alföld piramisai. Kisújszállás, 2002.

Angyal-szobor (Nagykörű)

A temetőben található faragott szárnyas angyal szobra.

Nagykörű

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Dióssy Tiborné Szaszkó Klára

Dióssy Tiborné Szaszkó Klára Mesterszálláson született- Általános iskolai tanulmányai elvégzése után Mezőtúron érettségizett, majd Szegeden szerzett matematika-fizika- műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon szerzett tanári oklevelet. 
 
Első munkahelye, az öcsödi általános iskola volt. Családjával Kunsznetmártonba költözött és 1974-től a kunszentmártoni szakmunkásképző intézetben tanított két évig. Ezután a Deák Ferenc utcai Általános Iskolához került, ahol nyugdíjazásáig tanított. Szaktárgyai oktatása mellett igazgatóhelyettesi munkakört is ellátott az intézményben. Munkaviszonyai alatt a közélet számos területén dolgozott, tevékenységéért többször részesült jutalomban és kitüntetésben.
Férje, Dióssy Tibor szintén pedagógus. Gyermekei:  Gabriella és Klára.
 
2018. március 20-án, életének 77. évében hunyt el budapesti otthonában. Végső nyughelye, a Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve templom kolumbárium.
 
Forrás:
Józsa László: Búcsúzunk Dióssy Tiborné tannárnőtől = Kunszenti Hírek (2018.05.20.)
Oláh Antal: Nem hal meg az, ki milliókra költi = Öcsödi Hírek (2018.04.): 6.

Szentmártoni

Abaujmegyei család, lakóhelye Nádasd, Szkáros és Zsadány Az Abaujban 1726., 1732. években igazolt Lászlótól származtak Mihály és István, Mihálytól György, András és Péter; Istvántól Ferencz, Károly és a vármegyénkben 1824-ben kihirdetett József (sz. 1792.) zsadányi származású gyöngyösi ügyvéd.
Abaujmegye 1802. évi bizonyságlevele szerint a Gönczön hirdetett armalist 1610-ben Péter és László nyerték. Csoma József munkája pedig 1609-re teszi annak keletét.
(1824. év 733. sz. 836. jkl. Abaujm. nem. cs. 557.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Máttyássy

Czímeres nemeslevelet Lipót királytól 1667. jún. 29-én M. György s neje, valamint János, István és Mihály nevű gyermekei, Miklós nevű fivére, továbbá Szekeres Gergely, ennek fia István, végre Szabó Lukács nyertek.
Kihirdette 1667. évben Borsodmegye, másolata Hevesmegye levéltárában.
Hiteles okmányokkal beigazolt családfája:

http://vfek.vfmk.hu/00000108/178.htm


Czímer: Kék pajzsban zöld alapon buzakéve; sisakdisz: 3 buzakalászt tartó kiemelkedő oroszlán; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.
(Külön perek 201. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.