Helyismereti wiki oldalak

Domján József

szentgyörgyvölgyi és domjaszegi, el. isk. igazgató-kántortanító * 1879. Désháza. Oklevelét Kiskunfélegyházán szerezte, tanított Vajdácskán és Golopon, 1920 óta van Tiszaugon. A Dalárda megalapítója és vezető karnagya, a helyi társadalmi és kultúregyesületek munkájában részt vesz. - Felesége: tardi Veress Berta.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bagi Mátyás

vitéz ifj. Bagi Mátyás gazdálkodó * 1887. Békésszentandrás. 1907-ben vonult be, a 44. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, román, olasz, francia fronton. A nemzeti hadseregben is szolgált és mint tiszthelyettes, 1922-ben távozott végkielégítéssel. - Kétszer sebesült, arany, 2 I. o. ez., II. o. ez, bronz vit. érem, német szolg. érdemkereszt, K. cs. k. tulajd. 1921-ben avatták vitézzé. Vitézi telkével együtt 26 hold földön gazdálkodik. A Frontharcos helyi csoport alelnöke. - Felesége: Fekete Róza, gyermekei: Mária, Mátyás és Mihály.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Csontos (1617)

Az armalist Cs. István nyerte II. Mátyástól 1617. évben s Komárom- és Nyitramegyék hirdették ki. Nekünk csak egy később élt Jánosról van tudomásunk, a ki a nyitramegyei Szentpéterről a komárommegyei Ekelre költözött, a hol Mihály nevü fia 1722. évben igazolta nemességét. Ettől származott István, a ki Naszvadra tette át lakását, ettől Imre egri, majd bátori lakos. Imre fiai voltak Imre egri lakos, József ónodi plébános, Ágoston monostori lakos. A család nemessége itt 1841. évben lett kihirdetve.
(1841. év 1257. sz. 974. jkl.)
Armalisa: O. L. Htt. Oszt. Nob. Komárom.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Popovits József

szijgyártó m. * 1894. Kézdivásárhely. Segéd volt Bécsben, Bpesten, Kolozsvárott, Nagyváradon, Nagyszebenben, Győrben, Marosvásárhelyen, 1918-tól Tiszaföldváron, 1932 óta Szolnokon önálló. Szolnoki kiállításokon 1928-ban nagy ezüst, 1929-ben nagy arany érmet kapott. - Felesége: Kiss Jusztina, gyermekei: József és Ibolya.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Németh (1755)

1755. évben Egerben élt Gergely fia Mihály fia István.
Állitólag a nógrádmegyei Terjékről származott.
(1755. év 228. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Melegh (1667)

Nemességet Lipót királytól 1667. évi márcz. 21-én nyertek Melegh István bocsi lakos, neje Vas Erzsébet, fiai Gergely, Béla, testvére Béla s ennek fiai István, Boldizsár és Mátyás, unokatestvérei Mihály és Béla.
Kihirdettetett ugyanazon évben. Az armalisnak a levéltárban levő másolata szerint a czímer: Kék pajzsban zöld alapon égő máglya lángjai felett emberi sziv; sisakdisz: 3 fiókáját vérével tápláló pelikán; takarók: kék-arany, ezüst-vörös.
(1667. év 7. sz. 166. jkl.)
1699. évben Máté, az 1724. évi investigatió idején Gergely és Béla bocsi birtokosok. A XIX. században több családtagot Pusztamonostoron és Jászárokszálláson találunk.
(1833. év 1088. sz. 2203. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Ábri Sándor (1886-?)

ny. városi pénztárnok * 1886. Kisújszállás. Régi gazdálkodó család sarja. 1908-ban lépett a város szolgálatába, 1930-ban vonult nyugalomba. 10 hold földjén gazdálkodik. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, II. o. ez., bronz vit., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. A Ref. egyh. presbitere, az Iparosdalárda tagja, a Polgári kör könyvtárosa, a Nagykerti 4. hegyközség jzője és pénztárosa. - Felesége: Farkas Julianna, gyermekei: Endre, Julianna, Sándor, Gyula és Károly.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Smeltzer

II. Ferdinandtól 1631. évi nov. 22-én Sm. János, anyja Brikczin Mária, neje Erzsébet, fivére Tóbiás a nemességgel eme czímert kapták:
Kék pajzsban zöld alapon sötétkék ruhás főnélküli férfi-harczos jobbtérdén térdel, jobb kezében görbe, balkezében egyenes kardot tart, melle vörös zászlós dárdával van átszúrva, levágott feje pedig a bal alsó sarokban van; sisakdisz: vértezett könyöklő kar pallossal, melynek markolatánál arany korona van; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.
A Sárosmegyében 1632. évben kihirdetett emez eredeti armalis János egri kanonok őrizete alatt volt, 1777. évben történt halála után pedig megyénk levéltárába került. Volt ugyan neki egy József nevű agg testvére, de ez nem tartott igényt a nemeslevélre, mert gyermektelen volt.
(1777. év 2. et. A. sz. 239. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Jankó Gyula

műszerész * 1899. Cigányi. A lakatos ipart tanulta, 1917-ben szabadult fel, Bpesten volt segéd és autóbuszvezető soffőr; 1929 óta önálló. - A világháború alatt a vasút és táviró e.-ben az orosz és olasz fronton szolgált, fogságba esett. - A PLE tagja. - Felesége: Pákozdy Eszter, gyermekei: István, Margit és Ilona.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Vincze (1724)

Az 1724. évi nemességvizsgáló bizottság előtt Pál, István és László gyöngyösi lakosok - István fiai - Gömörmegye bizonyitványával igazolták nemességüket.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.