Helyismereti wiki oldalak

Lantay Ferenc

ny. ref. el. isk. tanító özvegye, Varga Klára. Férje * 1864. Cegléd. Oklevelét 1884-ben Nagykőrösön szerezte. Tanított Jászkiséren és Kunhegyesen. 40 évi szolg. után 1924-ben vonult nyugalomba. 1925-ben. Az Önk. tűzoltó egy. parancsnoka, a Segélyző egy. megalapítója és könyvelője volt, a gazd. iskolát is vezette. - Leánya: Klára.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Mészáros Imre

dr. közs. ü. v. orvos * 1866. Tiszabura. Az egyetemet Bpesten 1892-ben végezte. Működött Bpesten a Szt István és Rókus kórházban, 1901 óta helyi közs. ü. v. orvos, 1917 óta várm. tb. főorvos. - A háború alatt a taksonyi gr. Szapáry-féle kisegítő hadi kórház vez. orvosa volt. A II. o. vöröskereszt tulajd. 15 éven át várm. thb. tag volt. A Stefánia szöv. igazgatója, a Kaszinó tagja. - Felesége: Krenn Teréz, gyermekei: Teréz, Margit és Károly.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szebeny Sándor

cs. th. örsparancsnok * 1882. Tiszabura. 1908-ban lépett a csendőrség szolgálatába, a továbbképző tanfolyamot 1920-ban végezte, 1922-től h., 1924 óta végleges őrsparancsnok Fegyverneken. A 80 éves jubileumi eml. é., 1908 és 1912/13 mozg. eml. k., 20 éves szolg. é. k., háborús eml. é. tulajd. - Felesége: Kovács Klára, fia: Sándor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Ferenczy Márton

Vitéz Ferenczy Márton Szolnok

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Timár István

gazd. isk. igazgató * 1885. Kolozsméra. U. itt szerezte oklevelét 1904-ben. A 2 éves mezőgazd. tanfolyamot Jászberényben végezte. 1906 óta szolgál Kunmadarason, 1914 óta igazgató. - Közs. képv. test. tag. Ref. presbiter, a Közs. tkpt felügy. biz. elnöke. - Felesége: Szilágyi Erzsébet, fiai: István (okl. állatorvos) és László.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Slezák János

virág-, gyümölcs- és szőlőkertész * 1877. Nagylak. Atyjánál tanult, vincellérvizsgát Kecskeméten tett, a virágkertészetet Aradon tanulta, 1907 óta önálló. 5400 négyszögöl területen kertészkedik, ebből 2000 négyszögöl szőlő. - A 49. tüz. e. kötelékében harcolt a román és olasz fronton, fogságba jutott. I. o. ez. vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Kosztka Anna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Onódy Mária

rk. el. isk. tanító * 1878. Szabadka. Oklevelét Győrött szerezte meg 1927-ben, azóta r. tanító Tiszabőn.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Urbán (1771)

Liptómegyéből származik, de Abaújban - Abaújszántón - is el volt terjedve.
Márton fia György behárfalvi származású tiszaőrsi lakos Abaújmegye bizonyságlevele alapján 1771-ben kihirdetteti adományos birtokos nemességét.
(1771. év 159. A., 219. C. C. sz. 171. jkl.)

Forrás:


Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Györi János (1889-?)

cs. th. * 1889. Nádudvar. A katonaságtól közvetlenül lépett át 1908-ban a csendőrséghez. Szolgált Szolnokon, a háború alatt határőri különítmény parancsnok volt, az orosz betöréskor megsebesült. 1933 óta őrsparancsnok. II. o. ez. vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Bozsó Terézia.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935

Libertiny George Zoltan (1934)

Libertiny György Zoltán 1934. június 14-én született Szolnokon. Szülei Libertiny Árpád mérnök és Szendrey Ilona. A Budapesti Műszaki Egyetemre járt 1952 és 1956 között. Majd Glasgowban (1957-1959) és Bristolban (1963) folytatta tanulmányait. 
1963-ban vándorolt ki az Amerikai Egyesült Államokba. 1974-ben nyert állampolgárságot. Tanított a Miami Egyetemen. Számos tudományos cikk szerzője.
1956-ban vette feleségül Vizvardi Annát. Fiúk Thomas.
 
 
Forrás:
Hungarians in America. New York, 1966.