Helyismereti wiki oldalak

Tassy Dezső

úri- és női- fodrászmester * 1905. Csépa. 1919-ben szabadult fel, segéd volt Szolnokon, Bpesten, 1926 óta önálló. Üzlete városi színvonalon van berendezve. Az Ipartársulat tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Farkas Sándor (1901-?)

bögözi, dr. városi közig. tanácsnok * 1901. Karcag. Ősrégi székely nemesi család sarja. Oklevelét 1925-ben Bpesten szerezte. Egyet hallgató korában már a város szolgálatába lépett, 1927-ben választották meg tanácsnoknak. Iparhatósági biztos, városi képviselő, a strandfürdő vezetője, több egy. tagja. - Felesége: Szilágyi Jolán, leánya: Izabella.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tornyos Vilmos

autó- és műszaki keresk. * 1897. Bpest. Magántisztv. volt, üzletét 1928-ban alapította. A Bpesti ásványolaj rt. szolnoki lerakatát vezeti, a General Motors képviselője. - A 39. gy. e.-ben az olasz fronton harcolt, kétszer megsebesült. II. o. ez., 2 bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A Keresk. társ. vál. tagja. - Felesége: Gedeon Vilma, fia: György.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Törzsök Béla

h. anyakönyvvezető 1890. Mezőtúr. Régi iparos család sarja. Iglón, 1911-ben kántortanítói oklevelet nyerve, a város szolgálatába lépett. Ez idő óta az Iparos dalkör tagja, 1928 óta karnagya. Jeles műkedvelőgárdájával állandóan vendégszerepel vidéken. A Ref. egyháztanács és képv. test. tagja. Kitünő dalos és szónok. A X. Daloskerület társkarnagya. A kerület nagy ezüst éremmel, majd aranykoszorús ezüstéremmel tüntette ki.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Babucs László (1928-1979)

Babucs László (1928-1979) a jászberényi Hűtőgépgyár munkatársa volt. A Fehértói temetőben helyezték örök nyugalomra.

Jászberény, Gyászértesítők

(Gyászjelentés - Verseghy Ferenc Könyvtár Aprónyomtatvány-tára) 

(A letéti állományt digitalizálta a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, 2013-2014)

Korda Andor (1898-1942)

Korda Andor 1898-ban született Gencsen. Szülei Korda János és Várady Gizella. A kisújszállási gimnáziumban tanult, majd közgazdasági egyetemet végzett. A Piculás Takarékpénztárban dolgozott. 1933-ban vette feleségül Gaál Máriát (1909-2002).

Házasságukból két gyermek szletet: János (1936) és Erzsébet (1938).

1942-ben 44 évesen fehérvérűségben hunyt el.

Forrás:

Vighné Károlyi Katalin: Ideje, hogy a múlt és a jelen találkozzék. Kisújszállás, 2016.

Dancsi József-emléktábla (Szolnok)(2004)

Dancsi József (1905-1975), a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács vezetője emlékére avatták fel Kligl Sándor szobrászművész alkotását 2006-ban. A Szolnokért Egyesület és a Polgári Magyarországért Alapítvány által emelt dombormű a Sóház és a Magyar utca sarkán álló épület homlokzatán található. Az épület a református templommal szemben áll. Dancsi József egykor presbiteri feladatokat is ellátott, így jelképes az emléktábla felállításának helyszíne.

Szolnok

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Köjyvtár Fotótára)

1. világháborús síremlék (Jászberény)

A Szent Imre (Szolnoki) temetőben áll a műkőből készített emlékkereszt, melyek talapzatán oldalt márványtáblákon olvasható az 1. világháborúban elesett jászberényi katonák neve, akik a temetőben nyugszanak további 63 magyar, 4 olasz, 10 orosz és 8 szerb hősi halottal együtt. A korpuszt a Redemptus Közbizottság állította.

Forrás:
Sáros András: Jászberény műemlékei, emlékművei, emléktáblái. Jászberény, 1971.

Gombos Imre (1891-?)

dr. fogorvos * 1891. Sátoraljaújhely. Oklevelét 1914-ben Bpesten, szakorvosi képesítését 1928-ban Bécsben szerezte. Bpesten a Szt Rókus kórházban és az Irgalmasok kórházában volt alorvos; Bpesten, Pestszentlőrincen gyakorló orvos, Vezsenyben körorvos, Rákóczifalván közs. orvos volt. 1923-tól Szolnokon gyakorló orvos, 1919 óta fogszakorvos. Rendelője Röntgenlaboratóriummal van felszerelve. - Több ezred kötelékében mint orvos szolgált az orosz és olasz fronton, II. o. ez. vit. érem, koronás arany érdemk. és K. cs. k. tulajd. - Felesége: Ehrlich Margit, 2 fia van.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Weisz Arthur

fakereskedő * 1887. Csebze. Kereskedelmi érettségit tett Budapesten. Működött a pécsi Zsolnay gyárban, 1911-ben kibérelte a kunszentmártoni Betekints fűrésztelepet, jelenleg a Weisz testvérek fatelep cégtulajdonosa. Az Izr. hitközség elnöke volt, 1931 óta a Kereskedők egy. elnöke.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.