Helyismereti wiki oldalak

Kovács (B.) Antal

földbirtokos * 1882. Mezőtúr. Régi mezőtúri birtokos család sarja. 1907 óta gazdálkodik önállóan 33 holdas birtokán. A Polgári olvasókör tagja. - Felesége: Patkós Mária, gyermekei: Mária, Lajos és Antal.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kerekes Gyuláné Dékány Teréz

fűszer- és vegyeskeresk. özvegye * 1892. Tiszaroff. Férje 1926-ban nyitotta saját házában üzletét, 1927-ben a háborúban szerzett betegségében hősi halált halt, azóta az üzletet az özvegy vezeti. - Leánya: Teréz.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Elszármazottak emlékköve (Jászjákóhalma)

A Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága állíttatta fel az Elszármazottak emlékkövét.

Forrás:
Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége. Jászfényszaru, 2013.

Könyves Mór (1863-?)

Szolnokon született 1863. január 28-án. Színpadra 1881. november 29-én lépett Kőszeghy Endre színigazgató­ társulatában.

Forrás:
Magyar Színművészeti Lexikon. Budapest, 1929.

Váczy György

dr. ügyvéd. (Szapáry-u. 16 Telefon: 29.).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

2. világháborús emléktábla (Szajol)

A 2. világháború idején Szajol sorsa szorosan összefüggött a megyeközponttal. A Szolnok ellen irányuló valamennyi támadás és hadmozdulat Szajolt is érintette. A harcok során a település kétszer is gazdát cserélt. 1944. október 20-án a románok foglalták el. A németek 23-24-én visszaszerezték az irányítást. Őket a megérkező szovjet túlerő szorította ki. Az emberi veszteségek mellett anyagi javakban is nagy kár érte a falut. A községben a harcok következtében több középület és lakóház is megsemmisült. 

Szajol

A Rózsák terén álló 1. világháborús emlékoszlopra került két név az 1941-ben idegenben elesett szajoli katonák közül. 1990-ben a római katolikus templom bejárata mellett oldalt helyezték el a 2. világháború helyi áldozatainak nevét felsoroló két márványtáblát. Az ötletgazda Borhi László volt. Az áldozatok névsorának összeállításában a helyi egyházközség adatai álltak akkor rendelkezésre. Dudás János kőfaragó kézzel védte be a neveket, az utólag felderített áldozatok neve külön került fel. Dr. Lengyel István plébános ajánlotta fel, hogy az emléktábla a templom falán kapjon helyet. Az avatási ünnepségre augusztus 20-án kerüt sor.

Szajol

Szajol

(Kósa Károly felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Forrás:

Kapás Tamás: "Aki a múltat nem tiszteli, az a jövőt sem érdemli" = Szajoli Krónika (2016.01-02.): 4.

Dévai Rezsőné Eppinger Karolina (1907-1991)

Eppinger Karolina 1907-ben született Bécsben. 1952 decemberében lett a Verseghy Ferenc Könyvtár segédkönyvtárosa. Korábbana a bibliotéka jogelődjében, a városházán működő Körzeti Könyvtár munkáját segítette önkéntesként. A megyei könyvtár hamarosan főkönyvtárossá nevezte ki és . 1958-ban a Szocialista Kultúráért díjban részesült. 1974-ben "25 éves a szocialista magyar könyvtárügy"  kitüntetéssel és 1984-ben Minisztteri Dicsérettel ismerték el szakmai munkáját. 

Dévai Rezsőné

(Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Dévai Rezsőné gyászértesítő

(Gyászértesítő -Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

1991. augusztus 10-én hunyt el. A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár saját halottjaként temette el a szolnoki Kőrösi úti temetőben.

Forrás:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár emlékkönyve, 1952-2002. Szolnok, 2002.

Mayer Lajos

gazd. intéző * 1886. Botfalu. Gazd. intézetet végzett 1904-ben Medgyesen, 14 évig különböző uradalmakban volt s. tiszt és intéző, 1918 óta özv. Keppich Emilné 1300 holdas birtokán vezeti a gazdaságot. - A 12. nehéz tüz. e. kötelékében harcolt a szerb fronton, súlyosan megsebesült. - Felesége: Gerley Margit, gyermekei: László és Edit.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Fodor Árpád

közs. főjző * Tótmegyer. Közigazgatási szolgálatba 1900-ban lépett, a jzői tanfolyamot 1903-ban, Pozsonyban végezte. Állomáshelyei voltak: Szentmihály, Majtény, Tótmegyer, Hidaskürt, Alsószeli, Békésszentandrás, Jászjákóhalma; 1922 óta jászalsószentgyörgyi főjző. A Hangya szöv., PLE és Tűzoltó test. tagja. - Felesége: Kiss Gabriella, gyermekei: Györgyike, Alajos, Viola, Ágota, Tivadar, István és Teréz.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Fehér Mihály (1879-?)

dr. ügyvéd * 1879. Öcsöd. Ügyvédi vizsgát 1907-ben tett Bpesten, 1908-ban nyitott irodát. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és olasz fronton, fogságba esett, mint százados szerelt le. A Szolnoki Máv SE egyik alapítója és ügyésze. - Felesége: Lukács Margit.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.