Helyismereti wiki oldalak

Bürök-halom (Nagyiván)

A nagyiváni Bürök-halom (tszf. 104,8 m) tetején egy geodéziai torony látható, melyet 1983-ban emeltek a halom tetején. Bár a torony rontja a halom tájképi értékét, botanikai szerepe fontos. Növényritkaságok menedékhelye, az egykori löszpusztagyepek maradékfajai itt még fellelhetőek.

Forrás:
Tóth Albert: Az Alföld piramisai. Kisújszállás, 2002.

Soldos

(runyai)
másk. Zsoldos
A Hervay családdal közös eredetű eme régi gömöri családból levéltárunkban elsőnek azon ifj. runyai Soldos István van emlitve, a ki Gombos Györgygyel és Trombitás Istvánnal együtt a férfiágra s ennek kihalása esetén a női ágra is a nádortól 1662. évben adományt nyert Püly, Peczer, Ságh, Nagy-Szelind zarándmegyei, Galla békésmegyei birtokokra.
(1662. év 2. sz.)
1667. évben ugyancsak nádori adományozás folytán beiktatja az egri káptalan S. Istvánt és Miklóst s Makay Györgyöt Tisza-Szőllősön és Igaron 7-7 jobbágytelekbe és Tiszaörs felébe, melyeket nevezettek Balika Mátyás magvaszakadtával nyertek.
(Egri kápt. Pr. Q. pag. 320.)
1755. évben Poroszlón élt Mihályról csak annyit tudunk, hogy János fia volt.
(1755. év 71. sz. 14. jkl.)
Az 1782. évben Császon lakott András és ürményi Nagy Mária gyermekei voltak Eszter, Imre, Júlia, András, Károly, Mária, Pál.
(1819. év pp. 29. sz. 1771. év pp. 947. sz. 1782. év pp. 2264. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Koháry István

kisbirtokos * 1894. Túrkeve. Régi nemesi család leszármazottja. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. A Kaszinó tagja. - Felesége: Virágh Eszter, leányai: Erzsébet és Eszter.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Makai Mihály

vendéglős * 1892. Jászladány. Gépészipart tanult, 1919-ben lett önálló; vendéglőjét 1930-ban nyitotta. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton. K. cs. k. tulajd. - 10 hold földjén gazdálkodik. Ipartest. tag. - Felesége: Donkó Judit, gyermekei: Krisztina, József és Ilona.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Felszabadulási emlékmű (Karcag)

1945. október 8-án őzték el a német megszállókat a városból. Ennek az eseménynek 1977-ben állítottak emléket. A Madarasi úton található szobor egy sziklát kettéhasító rügyet ábrázol, mely Csikai Márta szobrászművész alkotása.

Ács Imre (1929-1975)

Karcag, Gyászjelentések

(Gyászjelentés - Verseghy Ferenc Könyvtár Aprónyomtatvány-tára)

(A letéti állományt digitalizálta a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, 2013-2014)

Ruttkay-Dankó

(ruttkai)
Emez ősrégi túróczmegyei családból János fia György fia János 1804. évben Ruttkáról Hatvanba költözött s Túróczmegye bizonyitványával kihirdettette saját és József (sz. 1786.), Imre (sz. 1789.), János (sz. 1795.) és Mihály (sz. 1803.) nevű fiai nemességét.
József 1807. évben Borsodmegyébe tette át lakását.
(1804. év 172. sz. 175. jkl. 1807. év 349. sz. 514. jkl. 1823. év pp. 15. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Tormássy Lampert (1882-19??)

1882-ben született Tormás(s)y Lambert. Budapesten végezte jogi tanulmányait, majd 1903-ban a Szabadkai Törvényszéken joggyakornokként, törvényszéki jegyzőként, albíróként, később törvényszéki bíróként tevékenykedett. A szerb megszállás miatt távozott Szabadkáról. Budapesten működött. A ráckevei Járásbíróság elnöke lett, később a Pestvidéki Törvényszék tanácselnökévé nevezték ki. 1934-ben került Kecskemétre, majd 1939-ben a Szolnoki Törvényszéken foglalta el hivatalát. 1940-bean azonban a Győti Ítélőtábla elnöke lett, ahonnan 1948-ban Budapestre helyezték.

Forrás:

A Szolnoki Törvényszék története 1945-ig. Szolnok, 2017.

Tóth József (1874-?)

ny. közs. irnok * 1874. Jászladány. Ősrégi jászcsalád sarja. 1901-ben lépett közs. szolgálatba, 1934-ben vonult nyugalomba. - A 13. gy. e. kötelékében harcolt orosz fronton. Vaskereszt, K. cs. k. tulajd. - Több helyi egy. vez. tagja, járási tűzrendészeti felügyelő. - Felesége: Tánczos Zsuzsanna, gyermekei: Menyhért, Mária,. Klára és Vilmos-József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Antal Ádám

Antal Ádám, Tiszabő
A vármegye nemességének 1754/5. évi összeirása alapján

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.