Helyismereti wiki oldalak

Ferenczy Kálmán

áll. el. isk. igazg. * 1885. Kovászi. Oklevelét 1904-ben Aradon szerezte. Működését Őföldeákon kezdte, 1914-ben Steyerlak-Aninára került s ott lett igazg. is. 1920 óta a szolnoki Abonyi-úti áll. el. isk. igazgatója. - A világháború alatt a 64. gy. e.-ben harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült, mint népf. főhdgy szerelt le. 2 II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - A várm. és v. thb., a közs. képv. test., a rk. egyh. közs. képv. test. tagja, a Várm. ált. tanító egy., az Áll. tanítók orsz. egyes. vm. elnöke, ez Erdélyi férfiak egy. alelnöke - Felesége: Ludányi Ilona (okl. tanító), gyermekei: Kálmán és Lidi.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Madarász

Sárosmegyei család, ott hirdették ki 1638. évben azon czímeres nemeslevelet, melyet 1637. évi decz 3-án Madarász Pál s fiai Pál, István és Mihály, továbbá Tóth István szereztek. Kiskörén, Tiszaroffon, Átányban és Kerecsenden lakott a család, de elágazott Nádudvarra és Váradpüspökibe is.
(1724. invest. jk. 1737. év 60. sz. 1747. év 137. sz. 34. jkl. 1748. év 288. jkl.)
A megyénket érdeklő leszármazást az alábbi táblázat mutatja:

http://vfek.vfmk.hu/00000108/169.htm


A család több tagja 1794. és 1820. években nemesi bizonyságlevelet nyert.
(1794. év 671. sz. 959. jkl. 1797. év 244. NB. sz. 103., 570. jkl. 1816. év 1535. jkl. 1819. év 1074. jkl. 1820. év 81. sz. 70. jkl.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Riboss Rezső

el. isk. tanító * 1894. Forgácsfalva. Oklevelét 1913-ban Sárospatakon szerezte. Működött Szászpelsőcön, Trencsénlakon, Nyitrapásztón, 1921 óta Jászteleken. - A 16. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, foglyul esett s 1920-ban szabadult. Emléklapos hdgy. - Felesége: Kónya Mária tanító, 1919 óta működik Jászteleken; a Leányegyesület és a Szívgárda vezetője.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Forgó (1793)

Ballán, Vécsen élnek 1793. évben ily nevűek. Borsodból származtatják magukat, de nemességük itt kihirdetve nem lett.
(1793. év 723. sz. 823. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Makkay Zsigmond

sütőmester * 1907. Törökszentmiklós. 1925-ben szabadult fel, 1927 óta önálló. Az Ipartestület, Iparos dalárda tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Almásy Antal

dr. városi jegyző * Jászberény. Oklevelét 1913-ban Kolozsvárott szerezte, Temesmegyében volt szolgabíró, a románok kiutasították, 1922-ben lépett Jászberény város szolgálatába. 20 hold öröklött földje van. - Felesége: Glöckner Margit, fia: György.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Simon (1655)

III. Ferdinand 1655. évi márcz. 20-án Simon András, János, Péter, Mihály testvéreket megnemesitette s a következő czímert adta nekik:
Kék pajzsban zöld alapon jobbra fordult ugró szarvas; sisakdísz: növekvő egyszarvú; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.
Az eredeti armalist, melyen a kihirdetési záradék hiányzik, 1813. évben Eger város szolgáltatta be a levéltárba.
(1814. év 4. sz. 1813. év 899. sz.)
A családról egyébként nincsenek adataink.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Görögkatolikus templom (Szolnok)

Szentlélek Kiáradása Görög Katolikus templomot 2002 Virágvasárnapján szentelték fel Széchényi-városrészen (Gyermekváros utca 2.). 1989-ben alakult meg a szolnoki görög katolikus egyházközösség Jaczkó György parókus vezetésével. 2002-ben emelelt templomukat Nagy Tamás építész tervezte. Az építkezés idején jelentős árvíz súlytotta a várost. A gátak védelmére használt homokzsákok tartalmát is felhasználták a templomépítéshez. A főoltár fehér márványból készült egy helyi hívő adományából. A templom Szent György-harangja 2001-ben érkezett meg Erdélyből, és ebben az évben készült el a templomkertben látható Szent Miklós-szobor is, amely Pándi István fafaragó munkája. 2006-ban egy újabb emlékművel gazdagodott a templom. Ekkor avatták fel a városrész névadójának, gróf Széchenyi István reformkori államférfi domborművét, amely a haranglábon kapott helyett. A templom ikonosztázionja 2010 nyarán készült el, amely a nagykállói Busák és fiai Kft. faipari vállalkozás munkája. 2010-ben az Hajdúdorogi Egyházmegyéhez tartozó helyi egyházközség átvette az Újvárosi Általános Iskola és a városrészben található közeli óvoda fenntartói feladatait. Az oktatás intézmény Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda néven szerveződött újjá.

Szolnok

Szolnok

(Kósa Károly felvételei - VFMKMI)

Forrás:

Jackó Fruzsina: Egyházi ünnepek és szokások a Szolnoki Görög Katolikus Egyházközségben. Szolnok, 2009.

Megérkezett a Szent Miklós szobor = Új Néplap Vasárnap Reggel 4. évf. (2001.11.18.) 46. sz. 1. p.

Simon Cs. József: Templomot szenteltek Szolnokon = Népszabadság Észak-Alföld régiós körkép, 60. évf. (2002.04.02.) 76. sz. 26. p.

Szolnok új harangja = Magyar Nemzet, 64. évf. (2001.10.01.) 229. sz. 21. p.

Új utakon az újvárosi iskola = Helyi Téma 7. évf. (2010. március 10.) 10. sz. 7. p.

 

Rusz Gábor

ny. p. ü. őri felügyelő * 1869. Szamosujvár. 1893-ban lépett p. ü. szolgálatba, fokozatos előlépés után 1918-ban lett felügyelő; 1923-ban vonult nyugalomba. Ferenc József jub. érem tulajd. Az Uri kaszinó tagja. - Felesége: Saskó Mária, gyermekei: Laura (okl. tanár) és Sándor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Csengei János

földbirtokos * 1881. Kisújszállás. Régi földbirtokos család sarja, 50 holdon gazdálkodik. - Az 1. tüz. e. kötelékében harcolt az orosz és szerb fronton, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Balog Rozina, gyermekei: Katalin és János.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.