Szabó Lajos (1938-2004)

Dr. Szabó Lajos 1938. augusztus 30-án született Kunhegyesen. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem szerzett történelem-földrajz szakos középiskolai tanári és népművelői oklevelet 1961-ben. 1967-től a Magyar Pedagógiai Társaság, 1970-től a Debreceni akadémiai Bizottság tagja volt. 1968-ban szerzett bölcsészdoktori címet közép- és újkori magyar történelemből. Több mint 40 évig tanított, 1968 és 2003 között érettségi elnöki tisztséget töltött be. Megyeszerte elismert kutató és előadó volt. Számos általa lektorált és szerkesztett kötet látott napvilágot. 1991 végén jelent meg a Kunhegyesi Nagykun Kalendárium első kötete dr. Szabó Lajos szerkesztésében Kunhegyes Város Önkormányzata kiadványaként. A Törökszentmiklós és Vidéke című havilap felelős szerkesztői funkcióját látta el. Helyi lapok mellett számos helyismereti kalendáriumban és évkönyvben jelentek meg szakmai igényességgel készült cikkei. Nagy érdemeket szerzett a bácskai Feketics és Kunhegyes, pacsér és Kisújszállás közötti kapcsolatok megújításában. Kezdeményezésére vette fel a kunhegyesi gimnázium és szakközépiskola Nagy László (1816-1875) helyi születésű gyermekpszichológus nevét. Országgyűlési képviselőként is jelentős szerepet játszott Kunhegyes közéletében.

Sokoldalú munkásságát számos díjjal ismerték el: Apáczai Csere János-díj (1976), Pro Urbe Kisújszállás (1984), Nagykunságért-díj (1989), Bercsényi Miklós-díj (1999), Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai díj (2001), Pro Cultura Kunhegyes (2002), Illéssy János-díj (2004). 2010-ben a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma a „Helytörténeti kutatómunka érdekében kifejtett életművéért” elfogadta dr Szabó Lajos posztumusz Magyar Kultúra Lovagja címre jelölését. A Kunhegyesiek Baráti Köre terjesztette fel, amely szervezetnek tagjaként és alelnökeként dr Szabó Lajos maga is részt vett, szerkesztette a helyi kalendáriumot.

2003-ban egészsége megrendült. 2004-ben hunyt el.

Forrás:

Körmendi Lajos: Kalendárium Kunhegyesről = Jászkun Krónika 7. évf. 6. sz. (1999. 01.08.)  7. p.

Örsi Julianna: Kapcsolatrendszer a nagykunsági és a bácskai települések között = Jászkunság 50. évf. (2007.) 1-2. sz. 132-141. pp.

Pál Imréné Víg Etelka: Dr. Szabó Lajos halálára. In: Kunhegyesi Nagykun kalendárium, 2005. [Kunhegyes], 2005 84. p.

Víg Márta: In memorima Dr. Szabó Lajos = Redemptio 11. évf. 4. sz. (2004. augusztus) 18-19. pp.